Waar zijn de groene Bakken in Castricum?

Voor een blog die de “Groene Bak” heet is een artikel over de GFT-bak zelf onvermijdelijk. Toevalligerwijs ben ik op dezelfde tijd in aanraking gekomen met het Groene Bak project als met mijn eigen groene bak. Dit komt door een verhuizing van een flat naar laagbouw. Op een flat hoef je blijkbaar niet je restafval van GFT-afval te scheiden. Zelfs als ik dat zou willen was dat niet mogelijk, want er was geen enkele lokale plek om je GFT-afval te dumpen.

Merkwaardig vond ik dat. Merkwaardiger is echter dat één van de medebloggers op dit blog ook geen groene bak heeft. In de thuisbasis van de Groene Bak weliswaar!

20130617_131701
Zo ziet het er uit als je als grijze bak alleen bent, zonder je vriend, de GFT Bak.

Waarom heeft niet iedereen in Castricum een groene bak? Is dit geen morele verplichting richting iedereen wegens het milieu? (milieu centraal vind van wel)

Het systeem van groene bakken werkt toch? Waarom doet dan niet iedereen mee? (We maken er in Castricum overigens Biogas van.)

Tijd voor wat cijfers over Castricum.

Rijkswaterstaat houdt gemiddelden bij op gemeentelijk niveau vanaf 2003. link.

Groene Bak Cijfers
Opmerkingen: Kilo PP GFT is een gemiddelde over alle inwoners van de CAL gemeente (ook al sinds 2003).Scheidingspercentage Fijn Huishoudelijk Afval gaat niet alleen over GFT, maar ook over Plastic, Chemisch afval etc.

Sinds 2006 wordt er 2,8% minder GTF opgehaald bij de inwoners van Castricum. Dit wordt deels veroorzaakt door een licht dalende bevolking (–0,6%). Dat verklaard niet de totale 130.000 kilo minder GTF-afval.

Ondanks de start van bronscheiding van kunststof in 2009 neemt het bronscheidingspercentage niet significant toe. Dit heeft te maken met de toename van de lage scheidingspercentages van de hoogbouw in Castricum. Wat echter meespeelt is dat de GFT-kwaliteit bij hoogbouw zeer slecht is. Dat verklaart waarom de gemeente sinds 2008 de GFT bij hoogbouw niet meer aanbood. Dit is dus een moraliteitsprobleem. Waarom kan het wel bij mensen die een eigen bak hebben en niet in een gezamenlijke locatie?

Omdat GFT-bakken bij hoogbouw (de enige bouw die toeneemt in Castricum) te duur wordt geacht zal de groene bak in Castricum steeds verder in de verdrukking komen. Landelijk wordt er zeker gedacht over oplossingen voor het GFT hoogbouw probleem, maar oplossingen zijn niet eenvoudig.

Extra info

www.afvalscheidingswijzer.nl

www.gft-afval.nl/download/milieuverslagen/meer_waarde_uit_gftafval_jaarverslag_2011.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *